is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

267

Besluit van 10 mei 1979 tot wijziging van het Besluit verfijning algemene uitkering sociale structuur

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 7 februari 1979, nr. 479-585;

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Financiële-Verhoudingswet 1960 (Stb. 1961, 217);

Gezien het advies van de Raad voor de gemeentefinanciën van 25 oktober 1978, nr. 5171 Rgf 127/92;

De Raad van State gehoord (advies van 21 maart 1979, nr. 9);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 12 april 1979, nr. 479-1607;

Flebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

In artikel 2, eerste lid van het Besluit verfijning algemene uitkering sociale structuur (Stb. 1976, 431) wordt met ingang van het uitkeringsjaar 1979 «f 120,-» vervangen door: f 170,-.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State, aan de Algemene Rekenkamer en aan de Raad voor de gemeentefinanciën.

Soestdijk, 10 mei 1979

Juliana

De Minister van Financiën, F. H. J. J. Andriessen

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, H. E. Koning

Uitgegeven de negenentwintigste mei 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter