is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 326-365, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af Onderafdeling IV. Staatsbosbeheer 150 151* 152* 153* 154* 156 157 Paragraaf 1. Algemeen Artikel 150 wordt gelezen: Personeelsuitgaven waarvan wordt doorberekend aan: hoofdstuk XVI 17 649 000 derden 552 000 zodat wordt uitgetrokken waardoor het artikel wordt verminderd met Artikel 151 wordt gelezen: Materiële uitgaven waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk XVI zodat wordt uitgetrokken waardoor het artikel wordt verminderd met Artikel 152 wordt gelezen: Onderzoek en planvoorbereiding door derden waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk XVI zodat wordt uitgetrokken waardoor het artikel wordt verhoogd met Artikel 153 wordt gelezen: Materiële uitgaven voor het beheer van boswachterijen en natuurreservaten waarvan wordt doorberekend aan: hoofdstuk XVI 11 053 000 derden 4 200 000 zodat wordt uitgetrokken waardoor het artikel wordt verminderd met Artikel 154 wordt gelezen: Bijdragen ter bewaring van bossen en ter verbetering en herstel van het landschap over 1977 en vorige dienstjaren waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk XVI zodat wordt uitgetrokken 70 220 000 18 201 000 52 019 000 8 444 000 1 810 000 6 634 000 1 052 000 490 000 562 000 42 114 000 15 253 000 26 861 000 27 217 000 5 360 000 21 857 000 Maximum van de verplichtingen, die in 1977 zullen worden aangegaan, voor zover deze ten laste van latere dienstjaren tot uitgaven zullen leiden f33 900 000 waardoor het artikel wordt verminderd met Paragraaf 2. Rijksinstituut voor onderzoek in de bos■ en landschapsbouw Personeelsuitgaven wordt verhoogd met Materiële uitgaven wordt verhoogd met Paragraaf 3. Rijksinstituut voor Natuurbeheer Artikel 159 wordt gelezen: 159 Personeelsuitgaven 7 584 000 waarvan wordt doorberekend aan: hoofdstuk XII 50 000 hoofdstuk XVI 3 423 000 3 473 000 zodat wordt uitgetrokken 4 111 000 waardoor het artikel wordt verminderd met Onderafdeling V. Faunabeheer Artikel 162 wordt gelezen: 162* Materiële uitgaven waarvan wordt doorberekend aan: hoofdstuk XII 112 000 Jachtfonds 15 000 zodat wordt uitgetrokken waardoor het artikel wordt verhoogd met 552 000 127 000 425 000 1 814 000 100 000 40 000 2 659 000 7 400 000 115 000 100 000 100 000 110 000