is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 326-365, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Rodrigues Silva, Paulina, geboren te Paul (Kaapverdië) 7 december 1966, wonende te Paul (Kaapverdië).

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 4 juli 1979

Juliana

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Uitgegeven de negentiende juli 1979

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11978/79,15 628 Hand. 111978/79, blz. 5876 Kamerstukken 11978/79,15 628 (122) Hand. 11978/79, blz. 1219