is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 326-365, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

362

Wet van 4 juli 1979, houdende naturalisatie van Berse, Ferdinand en 22 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Berse, Ferdinand en 22 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892,268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Berse, Ferdinand, geboren te Zwolle (Overijssel) 14 augustus 1945, wonende te Zwolle (Overijssel); 2 Chong, Tat Chi, geboren te Po-On (China) 9 augustus 1948, wonende te Emmen (Drenthe); 3 Drüggen, Albrecht Matthias, geboren te Grefrath (Bondsrepubliek Duitsland) 14december 1914, wonende te Venray (Limburg); 4 Fortes, José António, geboren te Porto Novo (Kaapverdië) 8 juni 1937, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland), met bepaling dat de spelling van verzoekers voornamen wordt vastgesteld als «José Antonio»; 5 Fung, Tin Yeung, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 22 september 1947, wonende te Zaandam, gemeente Zaanstad (Noord-Holland); 6 Chong, Lai Nog, geboren te Kwantung (China) 17 juni 1955, echtgenote van Fung, Tin Yeung;