is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel af 45 46 48 49 50 50A 50C 51 52 53 55 58 59 60 61A 65 71 73 74 Mi Onderafdeling II. Arbeidsinspectie en Inspectie van de Havenarbeid Artikel 45 wordt gelezen: Personeelsuitgaven waarvan komt ten laste van hoofdstuk XVII zodat wordt uitgetrokken waardoor het artikel wordt verminderd met Materiële uitgaven wordt verhoogd met 470 000 Aanschaffing voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing wordt verhoogd met 40 000 Kosten verband houdend met de ontwikkeling van de Arbeidsinspectie wordt verminderd met Bijdragen en overige kosten terzake van onderzoekingen wordt verminderd met Subsidies en bijdragen in de kosten van verbetering van fysieke arbeidsomstandigheden in het kader van de Interimnota inzake de bestrijding van de werkloosheid (zitting stuk 1974—1975, 13 110 nr. 1) wordt verminderd met Uitgaven verband houdende met activiteiten inzake verbetering van fysieke arbeidsomstandigheden in het kader van het Extra stimuleringsprogramma 1976 (zitting stuk 1975—1976, 13 686 nr. 1) wordt verminderd met Uitgaven ten behoeve van verbetering van arbeidsplaatsen in het kader van de Economische Structuurnota (Zitting stuk 1975—1976, 13 955 nrs. 1—3) wordt verminderd met Onderafdeling III. Stoomwezen Personeeelsuitgaven wordt verhoogd met 80 000 Materiële uitgaven wordt verhoogd met 60 000 AFDELING IV. SOCIALE VOORZIENINGEN Onderafdeling I. Algemeen beheer Personeelsuitgaven wordt verminderd met Onderafdeling II. Sociale verzekering Uitgaven en voorschotten verband houdende met volksverzekeringen, over 1977 en afgesloten dienstjaren wordt verminderd met Uitgaven en voorschotten verband houdende met werknemersverzekeringen, over 1977 en afgesloten dienstjaren wordt verminderd met Kinderbijslagen ingevolge de Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen wordt verminderd met Experiment vervroegde uittreding in het kader van het Extra stimuleringsprogramma 1976 (zitting stuk 1975—1976, 13 686 nr. 1) wordt verminderd met Onderafdeling III. Complementaire sociale voorzieningen Subsidies in verband met complementaire arbeidsvoorzieningen en daarmede samenhangende sociale en sociaal-culturele activiteiten over 1977 en afgesloten dienstjaren wordt verminderd met AFDELING V. ARBEIDSVOORZIENING Onderafdeling I. Algemeen beheer Artikel 71 wordt gelezen: Personeelsuitgaven 19 138 600 waarvan komt ten laste van artikel 73 149 600 zodat wordt uitgetrokken 18 989 000 waardoor het artikel wordt verminderd met Uitgaven verband houdende met de civiele verdedigingsvoorbereiding wordt verminderd met Subsidies en kosten in verband met de voorlichting van personeel wordt verminderd met 24 510 000 300 000 24 210 000 1 480 000 550 000 3 125 000 40 000 545 000 33 590 000 1 160 000 7 098 000 7 469 000 6 838 000 13 732 000 23 700 000 2 000 000 50 000 35 000