is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op dit punt buigt de grens om in west-noordwestelijke richting en gaat zij in rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = -83846,87 en y = — 25570,35 en vervolgens in een gebogen lijn met een straal van 160 meter naar het punt met de coördinaten x = -83860,59 en y = —25567,03.

De grens volgt vanaf laatstgenoemd punt, gaande in nagenoeg noordelijke richting, de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Brielle, sectie C, nr. 788 (water) tot het punt waar de bestaande grens van de op te heffen gemeente Oostvoorne wordt bereikt.

Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens, gaande in nagenoeg noordwestelijke richting, de zuidwestelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oostvoorne, sectie B, nr. 467 (water), tot het punt waarvan de coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting zijn: x = —84965,86 en y = -24463,45. Op dit punt buigt de grens om in nagenoeg noordwestelijke richting en gaat zij in een rechte lijn naar het punt met de coördinaten x = -85054,60 en y = -24391,59 en daarna in een gebogen lijn met een straal van 1490 meter naar het punt met de coördinaten x = - 85439,30 en y= - 24165,71.

Artikel 5. De nieuwe gemeente Westvoorne wordt als volgt begrensd:

a. grens met de gemeente Hellevoetsluis:

Vanaf het punt, gelegen in het Haringvliet, waar de grenzen van de gemeenten Goedereede en Hellevoetsluis en de op te heffen gemeente Rockanje samenkomen, volgt de grens in nagenoeg oostelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Hellevoetsluis en Rockanje tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Rockanje, sectie D, nrs. 620 en 687 en van daar laatstgenoemde grens tot het zuidoostelijke hoekpunt van het eerstgenoemde perceel.

Vanaf dit punt wordt de grens in rechte lijn getrokken naar het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Rockanje, sectie D, nrs. 258, 684 en 688 samenkomen en volgt zij nadien in nagenoeg oostelijke richting de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Rockanje, sectie D, nrs. 258 en 684 tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Rockanje, sectie D, nrs. 258, 684, 683 en 689 samenkomen.

Vanaf dit punt volgt de grens die tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Rockanje, sectie D, nrs. 258 en 257 enerzijds en nr. 683 anderzijds tot het punt waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Rockanje, sectie D, nrs. 683, 257 en 265 samenkomen. Hier buigt de grens om in oostelijke richting. Daarbij volgt zij aanvankelijk de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Rockanje, sectie D, nrs. 265 en 266 enerzijds en 683 anderzijds en nadien het verlengde daarvan, daarbij het perceel, kadastraal bekend gemeente Rockanje, sectie E, nr. 688 (Zwarte Dijk) snijdend tot het punt, waar de bestaande grens tussen de gemeenten Rockanje en Hellevoetsluis wordt bereikt.

De grens volgt daarna deze grens tot het punt waar de bestaande grenzen van de gemeenten Oostvoorne, Rockanje en Hellevoetsluis samenkomen.

Vervolgens in nagenoeg noordoostelijke richting afbuigend, volgt zij de bestaande grens tussen de gemeenten Oostvoorne en Hellevoetsluis tot het punt van samenkomst van de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostvoorne, sectie C, nr. 993 en gemeente Nieuwenhoorn, sectie A, nrs. 539 en 763.

b. grens met de nieuwe gemeente Brielle: Vanaf het onder a laatstgenoemde punt volgt de grens het onder artikel 4, sub a, aangegeven beloop. c. grens met de gemeente Rotterdam: Vanaf het punt met de coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting x = —85439,30 en y = -24165,71 gaat de grens in een gebogen lijn met een straal van 1490 meter naar het punt met de coördinaten x = -85658,83