is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

474

Besluit van 9 augustus 1979 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet wederzijdse doorstroming hoger onderwijs (Stb. 1979,301)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze minister van onderwijs en wetenschappen van 2 augustus 1979, nr. 79.513/4068, Centrale directie Wetgeving en Juridische zaken, mede namens Onze minister van landbouw en visserij;

Gelet op artikel 18 van de Wet wederzijdse doorstroming hoger onderwijs (Stb. 1979, 301);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet wederzijdse doorstroming hoger onderwijs (Stb. 1979, 301) treedt in werking met ingang van 1 oktober 1979.

Onze minister van onderwijs en wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Porto Ercole, 9 augustus 1979

Juliana

De minister van onderwijs en wetenschappen a.i., M. Gardeniers-Berendsen

De minister van landbouw en visserij.

Van der Stee

Uitgegeven de dertigste augustus 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter