is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 501-550, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 9

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit beperking voorzieningen Algemene burgerlijke pensioenwet en Spoorwegpensioenwet.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 oktober 1976.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Raad van toezicht en de directie van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds en de Raad van toezicht en de directie van het Spoorwegpensioenfonds.

Soestdijk, 5 september 1979

Juliana

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

Uitgegeven de vierde oktober 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter