is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

605

Wet van 24 oktober 1979, houdende naturalisatie van Bass, Ernesztina Erzsébet en 24 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Bass, Ernesztina Erzsébet en 24 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Bass, Ernesztina Erzsébet, geboren te Boedapest (Hongarije) 9 april 1924, wonende te 's-Hertogenbosch (Noord-Brabant); 2 Dsergatsch, Tscheslaus, geboren te Pustina (Sowjet-Unie) 4 april 1915, wonende te 's-Gravenhage (Zuid-Holland); 3 lyriboz, Selguk, geboren te Mersin (Turkije) 15 augustus 1926, wonende te Tilburg (Noord-Brabant), met bepaling dat de spelling van verzoekers voornaam wordt vastgesteld als «Selcuk»; 4 Kohier, Karl Heinz, geboren te Zeitz (Duitse Democratische Republiek) 13 november 1939, wonende te Heino (Overijssel); 5 Kraushofer, Arnold Stefan, geboren te St. Pölten (Oostenrijk) 22 juni 1948, wonende te Simpelveld (Limburg); 6 Lam, Chi Kuen, geboren te Woochow (China) 15 augustus 1941, wonende te Tilburg (Noord-Brabant);