is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

650

Besluit van 15 november 1979, houdende schorsing van het besluit van de raad van de Technische Hogeschool Delft van 7 september 1979, inzake goedkeuring van het reglement van de onderafdeling der wiskunde

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze minister van onderwijs en wetenschappen a.i., van 8 november 1979, nr. 353831, Stafdirectie Juridische Zaken Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, betreffende het besluit van de raad van de Technische Hogeschool Delft van 7 september 1979, nr. HR-126.9d.3, inzake goedkeuring van het reglement van de onderafdeling der wiskunde, bij welk besluit die raad in zijn vergadering van 28 september 1979 heeft gepersisteerd.

Gelezen de brief van het college van bestuur van 15 oktober 1979, nr.

92885 JAZ/P;

Overwegende dat het wenselijk is om, hangende het onderzoek van de vraag of genoemd besluit, voorzover betrekking hebbende op de artikelen

9.14, tweede lid, 25, 35, vierde lid, 39, tweede lid, 61,76, 81,83 en 84, in strijd is met de wet of het algemeen belang, de werking daarvan op te schorten;

Gelet op artikel 35 van de Wet universitaire bestuurshervorming 1970;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Het besluit van de raad van de Technische Hogeschool Delft van 7 september 1979, nr. HR-126.9d.3, inzake de goedkeuring van het reglement van de onderafdeling der wiskunde, voorzover betrekking hebbend op de artikelen

9.14, tweede lid, 26, 35, vierde lid, 39, tweede lid, 61, 76, 81,82, 83 en 84, wordt geschorst voor de tijdsduur van een jaar.

Onze minister van onderwijs en wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 15 november 1979

Juliana

De minister van onderwijs en wetenschappen, A. Pais

Uitgegeven de zesde december 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter