is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 21 november 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf

De Staatssecretaris van Financiën, Nooteboom

Uitgegeven de achttiende december 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

' Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 maart 1979, Stb. 157. Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11978/79,15408 Hand. I11978/79, blz. 6165-6170 Kamerstukken 11979/80,15 408 (8,8a, 8b en 8c) Hand. I 1979/80, blz. 23-24.