is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

673

Beschikking van de Minister van Justitie van 11 december 1979, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919 (Stb. 1977, 671), zoals deze is gewijzigd bij de wet van 21 november 1979, Stb. 672

De Minister van Justitie,

Gelet op Artikel IV, eerste lid, van de wet van 21 november 1979, Stb. 672;

Besluit:

de tekst van de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919 (Stb. 1977, 671), zoals deze is gewijzigd bij de wet van 21 november 1979, Stb. 672, in het Staatsblad te plaatsen als bijlage van deze beschikking.

's-Gravenhage, 11 december 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Uitgegeven de achttiende december 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter