is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1980.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 20 december 1979

Juliana

De Minister van Financiën, F. H. J. J. Andriessen

De Staatssecretaris van Financiën, Nooteboom

Uitgegeven de zevenentwintigste december 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1978 (Stb. 519). Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1979/80,15 852; Hand. I11979/80, blz. 1531-1575,1600-1651, 1716-1719; Kamerstukken 11979/80, 15852 (33); Hand. I 1979/80, zie vergadering van 18 december 1979.