is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

738

Wet van 19 december 1979, houdende naturalisatie van Belmonte Marks, Thomas Jean en 27 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Belmonte Marks, Thomas Jean en 27 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Belmonte Marks, Thomas Jean, geboren te Rueil-Malmaison (Frankrijk) 12 november 1947, wonende te 's-Hertogenbosch (Noord-Brabant), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker en die van zijn minderjarige kinderen worden gewijzigd in «Belmonte»; 2 Benayoun, Zvoulon Salvador, geboren te Casablanca (Marokko) 9 oktober 1946, wonende te Rijnsburg (Zuid-Holland); 3 Choi, Chau Wai, geboren in Kwantung (China) 10 augustus 1952, wonende te Son en Breugel (Noord-Brabant); 4 Chong, Yim Sai, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 19 juli 1952, echtgenote van Choi, Chau Wai; 5 Chung, lan Suk, geboren te Seoel (Korea) 18 januari 1939, wonende te Oud-Beijerland (Zuid-Holland);