is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. In artikel 36, eerste lid, letter c, wordt «een sterkte van minder dan 3 graden» vervangen door: een alcoholgehalte van minder dan 3 volumepercenten. G. In de artikelen 41 b, derde lid, letter b, 1°, en 41 d, derde lid, letters b en c, wordt «hun sterkte de gebruikelijke sterkte» telkens vervangen door: hun alcoholgehalte het gebruikelijke alcoholgehalte. H. In artikel 59, derde lid, wordt «hogere sterkte dan van 12 graden» vervangen door: hoger alcoholgehalte dan van 12 volumepercenten. I. In artikel 68, tweede lid, letter b, wordt: 1°. «sterkte» vervangen door: alcoholgehalte; 2°. «graden» vervangen door: volumepercenten.

Artikel II

In artikel I, letter H, van het besluit van 19 december 1972 (Stb. 705), wordt:

1°. «f 3,62» vervangen door: f 10,15;

2°. «per graad sterkte» vervangen door: per volumepercent alcoholgehalte.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1980.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 28 december 1979

Juliana

De Minister van Financiën a.i., J. de Koning

Uitgegeven de achtentwintigste december 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 5 juli 1978 (Stb. 365).