is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 56, 1887, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderwijzers. O. B. Eylers. J. van Zwet. N. Meerei. B. J. Post. K. C. Feigener. W. van Dam. S. van der Werf. G. J. van Veldhoven. J. G. Verbmgge. b. M. Smink Sr., School voor de Kinderen der Christelijk Gereformeerden. Onderwijzers. D. Battjes. C. van Doorne. W. J. Jonker. c. Mej. S. van Hoogstraten, Eoomsch-Catholieke Meisjesschool (Voorstraat). d. //School met den Bijbel.” Commissie. J. C. Fabius (15), Pres. A. van den Berg. W. A. Paerels, Penn. W. van den Berg. P. Goudappel, Secr. Hoofd der School A. van der Sluys. Onderwijzers. J. Ket. W. Kleyn. P. Holtraann. A. C. De Lang. e. Mej. J. Th. Muller, Meisjesschool. Onderwijzeressen. H. C, Van Slooten. | C. A. E. van Orden.

58