is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 56, 1887, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hollandsohe Sociëteit van Levensverzekeringen, te Amsterdam. Correspondenten te Delft: van Lijn, van Veen & C°. //Kosmos.” Verzekeringsbank te Zeist. Agent te Delft, J. H. Kouwenberg. Algemeene Meisjes-, Vrouwen- en Wednwen-Fonds, te Botterdam ; Maatschappij van Levensverzekering, te Rotterdam : Agent der beide Maatschappijen voor Delft en omstreken, J. H. Weber. Bode J. Groenhof. Contze & Lagerwey, Agenten der Naaml. Vennootschap //Nederland,” te Amsterdam, tot verzekering op het leven; van het Levensvcrzekering-Genootschap //Prudentia,” te Arnhem; van de Levensverzekering-Maatsohappij //The Imperial,” te Londen en der Maatschappij //Zurieh,” tegen persoonlijke ongelukken. Algemeene Burger-Societeit: Tot voorzorg voor Echtgenooten , Kinderen en Betrekkingen, te Rotterdam. Agent en Bode, A. Eterman. //Pietas.” Levensverzekering-Maatschappij te Utrecht. Hoofd-Agent voor Delft en omstreken: A. Groenewegen. Sub-Agenten: F. Kilian, T. C. Post,

137