is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 56, 1887, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tramway tusschen Delft, Rijswijk en Den Haag. Winterdienst.

Yan Delft en van Den Haag des voorraiddags te 8 uur tot en met des avonds 6 uur om het half uur; daarna te 7,8, 9 en 10 uur. Op Zaterdag, Zondag en Feestdagen loopt een extra Tram wanneer er coniedie- of opera-voorstellingen gegeven worden. Prijs voor extra-Trams als voor gewone Trams. Algemeene Expeditie-Onderneming Van Gend & Loos. (H. Collignon & C‘e.) De onderneming belast zioh met de incasseering van wissels door het geheele Eijk, met verzending van goederen en geldswaarden naar alle plaatsen in het binnen- en buitenland, in directe aansluiting met de Keizerlijke Duitsche Post, waarmede alle zendingen tot 5 kilo franco worden verzonden voor geheel Duitschland, tegen uniform tarief van ƒ0,50, buiten inbegrip van declaratie. Verzending binnenland tot 5 KG. tegen het Post-Pakkettarief. Correspondenten voor België van de Messageries J. B. van Gend & Co. en voor Frankrijk van de Messageries Nationales. Belast zich met alle zendingen voor Oost- en West-Indië, ook met den verkoop van efl'ecten, zegelen van cir-

139