is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1851, 1851

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 ure, en het geheele jaar door alle Dingsdagen, dej morgens ten half 9 ure, een Marktschuit, mede voor passagiers , behalve de gewone Marktschuit der vroegbeurt. Van Rotterdam naar Delft. Van 1 April tot 31 October van des morgens 7 tot des avonds 7 ure alle uren een schuit, uitgezonderd in October, als wanneer des morgens ten 8 ure geen vaarbeurt is. Van 1 November tot 31 Maart des morgens ten 7, 9 en 11 ure, des namiddags ten 1,4 en 6 ure. NB. Het geheele jaar door alle. Dingsdagen , des namiddags ten half 3 ure ~ een Marktschuit, mede voor passagiers, behalve de gewone Marktschuit der vroegbeurt. De Vaarbeurten tusschen gemolde Steden aan gedurige veranderingen onderhevig zijnde , vervoege men zich , voorzigtigheidshalve , ter nadere informatie , bij den Commissaris van gemeld Veer, IF. JFigmans. Van Delft naar ’s Gravenhage. Van 1 April tot 30 September des morgens ten 7 , half 8 , half 9 en 9 ure, en van hall 10 tot des avonds half 9 ure , alle uren op het half uur; van 1 October tot 31 Maart des morgens ten 7, 8 en 9 ure ,en van half 10 tot des avonds ten half 8 ure, op het half uur. De Pakschuit des Maandags en

103