is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1851, 1851

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrijdags des morgens ten 6 ure; Maandag namiddag ten 2 ure en Vrijdag namiddag ten 4 ure terug. Van ’s Gravenhage naar Delft. Van 1 April tot 30 September des morgens ten half 6* tot des avonds ten half 8 ure, alle halfuren , en de laatste ten 9 ure j van 1 Octoher lot 31 Maart van des morgens ten half 7 tot des avonds ten half 8 ure, alle half uren. De Pakschuit Maandag , Dingsdag , Woensdag en Zaturdag, des morgens ten 9 ure j inde Zomermaanden Donderdags des morgens ten 5 ure , en inde Wintermaanden ten 6 ure. Van Delft naar Leijden en terug. Geen geregelde dienst, verder te informeren hij den Commissaris G. Boet. De Pakschuit van Delft op Leijden vertrekt Maandag , Donderdag , Vrijdag en Zaturdag , des morgens ten half 12 ure. Ligplaats voor het Leijdsche Veerhuis , nevens de Luthersche Kerk. Van Delft naar Schiedam. Vrijdags des morgens ten 7 ure , en terug des namiddags ten 3 ure. Afvaart voor de Stads Herberg in het Zuideindc. Van Schiedam naar Delft. Donderdags des morgens ten 6 ure , en terug des namiddags ten 3 ure. Van Delft naar Maassluis. Des morgens, het geheele jaar door, ten 8 ure.

104