is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1851, 1851

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en des namiddags ten half 2 ure. Van 1 April tot 30 September des namiddags ten 6 ure. Van i October tot 31 Maart des namiddags ten 5 ure. Bestellingen worden aangenomen bij de Commissaresse de Wed. L. van Bart. Van Maassluis naar Delft. Des morgens , gedurende de Zomerdienst van den Hollandscben Spoorweg, ten 5 ure, op den eersten Trein , en ten half 11 ure op den Middagtrein ; des namiddags ten half 6 ure. Gedurende de Winterdienst, des morgens ten half 6 en half 11 ure , en des namiddags ten 5 ure. Van Delft naar Vlaardingen. Van 1 Maart tot 1 October des namiddags ten 4 ure en Donderdags ten 2 en 4 ure ; van 1 October tot 1 Maart des namiddags ten 3 ure , en Donderdags des middags ten 12 ure en des namiddags ten 3 ure. Van Vlaardingen naar Delft. Des morgens ten 6 ure cn Donderdags nog een ten 4 ure. Van Delft naar Alkmaar. Geen geregelde dienst; ligplaats voor de Disten leerderij de Hoop, aan de Haagpoort. Van Haarlem naar Delft en Schiedam , en terug naar Haarlem. Alle Woensdagen van Haarlem, des namiddags

105