is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1852, 1852

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Auiiinerkingen*

Verklaring van de Maan-Almanak, benevens beduidenis der teekens en woordverkortingen, inden Almanak voorkomende.

Over het op- en ondergaan der Maan. Achter eiken dag der maand, wordt, op het einde van den regel, het op- of ondergaan van de Maan gevonden , wanneer namelijk op dien dag dit verschijnsel inden nacht, dat is, van den ondergang der Zon tot haren opgang , invalt. Van de Nieuwe tot de Volle Maan gaat de Maan des nachts onder, en komt van de Volle tot de Nieuwe Maan des nachts op. Op de dagen dat de Maan Nieuw of Vol is , wordt noch de ondergang noch de opgang aangegeveu, om dat in het eerste geval de Maan met de Zon te gelijk op- en ondergaat, en, in het tweede geval, de Maan ten tijde van de Zons ondergang opgaat. Voor de overige dagen beteekenen de getallen van achteren de uren en minuten van de Maans op- of ondergang. Bij voorbeeld; den23 Januarij staat G-45, dat is; de Maan zal des avonds ondergaan ten Gure 45 minuten. Desgelijks staat den 15 dito 1-41, dat is: de Maan zal des morgens opgaan tenl ure 41 minuten.

Teekens en woord-verkortingen. Eene “Co j. beteekend jaarmarkt, paardenm. , *■ beestenmarkt; de verkort-woorden zijn: ke. kermis , le. leermarkt, 10. lootdag , sch. schapenmarkt, la. lamraerenmarkt, var. varkenmarkt. ka. kaasmarkt, za. zaadmarkt, vl. vlasmarkt, zui. zuivelmarkt, hui. hui denmarkt, vrij. vrijmarkt, dank. dankdag.