is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1852, 1852

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEOOPTE nmm AOPEiYS DE.\’ ALMAMK.

I)e Zonnecirkel is een tijdkring ran 28 jaren na verloop van de dagen der week weder on denzelf teTd^eftrnTar'1 llen ,D«* tifdklohl zon n‘ot Ja” d«m schijnbaren loop der on, maai van den Zondag, den dag aan de zon gewijd. ett een 'K ZC'en eerst« letters van nuaiTtot F n zo“daSsletters, als: een van 1 Jatnt w! t• i *Tebl ariJ >en eene andere van 25 Februarii tot het einde des jaars. Baar nu de dagen der weekJ deremalndToevireP ka“ 28 ’ met dezelfde d£n , , r,, , OToreenkomen, zoo moeten ook na het zelfde tijdsverloop, de zondagsletters terug ’keeren vanClf i:”C^ena0f Guld™S'M is een tijdkring ZteZ F” rs iSij ™’ “ st‘ E"i r;a. t F maar in het volgende jaar zal zij elf lezen vTrmUs het maanjaar slechts 354 heeft i 7e.rinits Epaeta 30 dagen, lesTeid^va^Lie^‘Ij, maar’ De flomcinsche Indictie is een tijdkring van 15 jaren dien men begint te tellen ‘ï , – » T Fi, .ojaren> jaartelling. Jdlen voor de Christelijke