is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz. Stoomhooten. Van Rotterdam 124 Van Amsterdam 132 Tijdsbepaling wanneer de Burgemeester vaceert , en Opening van Stads en Lands Kantoren . 134 Orde op het Luiden der Werkklok enz. . . 135 Staat der Bevolking ... 136

Omschrijving'der Wijken • 138

Mengelwerk. Fürchtcnichts Schnappsschnahel Kreuzberg . 145

Veranderingen onder het afdrukken voorgevallen.

De Med. Dr. W. M. Perk , benoemd als Plaatselijk Geneesheer te Wormerveer.

De Huisonderwijzer en Bewaarschoolhouder H. 11. Hoek, benoemd als Onderwijzer te Paarl , aan de Kaap de Goede Hoop. Dele Luit. R. C. L. Blaauw , benoemd als Chef van de Keurings-Commissie te Luik. De Bode W. Mul , overleden.

Verklaring der Ridder- en andere 'lee/cens.

JU Militaire Willemsorde. Orde van den Nederlandschen Leeuw. E.K. Orde van de Eikenkroon- Orde van het Legioen ra«iEer. Q Citadel Medaille. gg’Jletalen Kruis. J.M. Java Medailje. E.S. Eere Sabel. K. Kommandeur. ♦ met de Ster.

Afgedrukt 18 Febrtiarij 1853.