is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijdsbepaling

wanneer de Burgemeester vaceert en opening van Stads en Lands Kantoren.

De Burgemeester vaceert des Dingsdags en Vrijdags , des voormiddags ten 10 ure, ten Raadhuize, voor allen die liem afzonderlijk wenschen te spreken.

De Secretarie, alle dagen, behalve de Zon- en feestdagen , des morgens van half 10 tot des namiddags ten 2 ure. De Gemeente-Ontvanger , dagelijks , van des morgens 10 tot des middags 1 ure, met uitzondering van den Zaturdag , Zondag en erkende Feestdagen , en der twee laatste werkdagen van iedere maand. Kantoor der Plaatse! ijke Belasting , alle dagen , behalve de Zon- en Feestdagen, des morgens van 9 tot 12 ure , en des namiddags van 2 tot 5 ure. Kantoor van In- en Uitgaande Regten en Accijnsen , inde Wintermaanden, van des morgens 9 tot des middags 1 ure , en des namiddags van half 3 tot 4 ure. Zomermaanden , des morgens van half 9 tot des middags 1 ure , en des namiddags van hall 3 tot 5 ure. Kantoor der Directe Belastingen , des Maandags, Dingsdags, Woensdags en Donderdags , van des morgens 9 tot des middags 1 ure. NB. De laatste dag der maand op een dezer invallende , wordt geen kantoor gehouden. Kantoor van den Directeur der Plaatselijke Belastingen , Heiligegeest Kerkhof, alle werkdagen , van des morgens 9 tot des middags half 1 ure. Kantoor van het Zegel, de Registratie en Successie, alle dagen der week , behalve op Zon- en Feestdagen , van des morgens 9 tot des namiddags 4 ure.

134