is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staat der Bevolking

op primo Januari) der onderstaande jarcn.

Jaren. Zielen.

1831 . – , 15,237

1832 . . . 15,402

1833 . . . 15,455

1834 . . . 15,559

1835 . . . 15,676

1836 . . . 15,883

1837 . . . 15,987

1838 . . . 16,088

1839 . . . 16,258

1840 . . . 17,037

1841 . . . 16,870

1842 . . . 16,851

Jaren. Zielen.

1843 . . . 17,173

1844 . . . 17,514

1845 . . . 18,098

1846 . . . 18,008

1847 . . . 18,094

1848 . . . 18,167

1849 . . . 18,525

1850 . . . 18,449

1851 . . . 18,780

1852 . . . 19,142

1853 . . . 19,432

Onder het getal der Inwoners, voor het laatste j aar, is geteld een getal van 1260 personen, welke slechts tijdelijk alhier aanwezig en 390 welke tijdelijk afwezig waren, benevens het Militaire Garnizoen, ten bedrage van 676 manschappen , waarvan 539 niet tot de Bevolking behooren.

Getal der onderscheidene Gezindheden, voor zoo ■veel de wettig gedomicilieerde Bevolking betreft. Nederduitsehe Hervormden 9928 Fransche of Waalscho 207 Engelsche of Presbyteriaansche Hervormden. . 4

136