is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 58, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijzondere Scholen.

Hoofden der Scholen. a. H. L. Wassen, Roomsch-Cath. Parochiale Scholen. Onderwijzers. O- B. Eylers. G. P. B. Reyns. N' Moerel- A. E. Halkes. K. C. Feigener. H. C. Ammerlaan. J. van Zwet. S. J. yan Noorden. O. (T. yan Veldhoven. J. G. Verbrugge. h' M' Smink Sr., School voor de kinderen der Christelijk Gereformeerden. Onderwijzer. W. J. Jonker. c. Mej. J, C. M. Meyknecht, Roomsch-Catholieke Meisjesschool (Voorstraat). d. „School met den Bijbel.” Commissie. J- C. Fabius, (15), Pres. A. van den Berg. W. A. Paerels, Penn. W. van den Berg. P. Goudappel, Secr. Hoofd der School A. van der Sluys. Onderwijzers. W- Kle7n- A. L. Soetekouw. L. G. de Lang. Mej. E. Harkink, A' Hart- in Handwerken.

56