is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 58, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LETTERKUNDIGE-, MUZIEK- en andere VEREENIGINGEN, MAATSCHAPPIJEN, GENOOTSCHAPPEN enz.

„Algemeene Kennis.” Bestuur. F. W. Braat, Pres. Dr. B. E. Sclieltema. Dr. A. Brester Jz., Penn. A. J. Kipp. Dr. W. D. Gratama. „Nederl. Tooneelverbond,” Afdeeling Delft. Bestuur. J. Post v.’d. Burg, Pres. H. P. Maas Geesteranus, Dr. J. 0. Vinkesteyn, 2e Secr. Yice-Pres. J. L. Huysinga, Penn. Mr. C. F. A.Milders,leSecr. „Leeghwater. Bestuur. J. M. Piins Visser, A. A. H. W. König, Voorzitter. 0 ommissaris. J. Muysken, Secr. A, Huet, Eere-Lid. Studenten-Muziekgezelschap „Apollo.” Bestuur. A. Th. Baert, Pres. A. 11. Schram, Secr. H. P. van Stralen, P. v. Tubergen, Vice-Pr. Vice-Pres. en ïhés. F. A. Koch, Comni.

61