is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 59, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. W. F. van Vliet Jr., inde Nederlandscbe Taal en inde Aardrijkskunde. J. G. Ett, inde Wiskunde. Ds. A. van der Mey, inde Hebresuwsclie Taal. Amanuensis bij het onderwijs inde Nat.- en Soheik W. W. A. Wissink. Conciërge. N. Makkus. Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. J. R. P. I‘. Gonggrijp, @j, Voorzitter. 1890 Dr. J. Groenewegen. 1891 C. B. van der Dreggen, G. L. N. 3, (35). 1892 ■P A. van den Broek. 1893 J. M. Telders. 1894 Dr. J. Thomee, Secretaris. 1895 G L. van Pesch, (25). 1896 Hoogere Burgerschool, met vijfjarigen cursus. Directeur. J. Brals. Leeraren. G. J. van de Well, inde Reken-, Stel- en Meetkunde-A. J. Goedkoop van Nelle, inde Stel-, Meet- en Werktuigkunde. Dr. R, Sissingb, inde Natuurkunde en Cosmograpbie. (Afgedrnlrt 37 Dec. 1889.)

48