is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 59, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mrs. Snijders. W. Lemair. J. Markwat. W. J. C. van der Velden. P. Baretta. J. Kras. GARNIZOEN. Ie Bataillon 4e Regiment Infanterie. F. J. Meyer, (25), Majoor. G. K. Hooghwinkel, (15), le Luit.-Adjud. D. J. ten Klooster, (15), le Luit.-Kwartierm. D. P. van Batenburg, Offic. van Gezondh. 2e kl. Kapiteins. A. Jonquière, (25). I G. J. van Deinse, (20). M.H. J. Plantenga, (25). | G. A. de Brnyn, (20). Eerste Luitenants. D. L. Hoogkamer, (15) A. J. Ö. de Brnyn. (Bureau Insp.) J. Burger (ged. Comm. A. L. Klerk de Eeus Steil. Amst.) (Krijgsschool). J. P. Weitzel, E. V., B. K. F. Th. van der Staay. D. M. E. de Eidder M. A. E. J. Meyboom. (Krijgsschool). W. 0. Schreyner, B. K. Baron H. F. 0. v. Omphal W. L. Pompe. Muler (Krijgssch.) Tweede Luitenants. tThr. B. L. van Sprengler. E. W. Klop. V. 11. C. Boellaard. S. L. J. Verschoor.

116