is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 60, 1891, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijdperken voor het jaar 1891.

Juliaansche periode 6604 Schepping der wereld , volgens de gewone tijdrekening 5934 Schepping der wereld, volgens de Joodsche tijdrekening beginnende 3 October . 5652 Zondvloed 4222 Opbouw van Home 2643 Geboorte van Christus 1891 Jaartelling der Javanen 1816 Tnrksché Hegira, beginnende 1! Maart ] 308 Stichting van de St. Hypolitus of Oude Kerk . . . 651 Delft verkrijgt stadsrechten en vele vrijheden, bij de Keur door den Boornsch-Koning Willem II , verleend 645 Belegering van Delft door Hertog Albrecht van Beijeren 533 Stichting der St. Ursula of Nieuwe Kerk .... 510 Uitvinding der Boekdrukkunst 468 Voltooiing van den Toren der Nieuwe Kerk . . . . 395 Brand van Delft, waardoor het grootste gedeelte der Stad verwoest werd 355 Overgang van Delft tot de Staten en vestiging van Prins Willem I inde stad 319 Unie van Utrecht 312 Invoering van den Gregoria arisch en of nieuwen stijl . 3* «9 Moord van Prins Willem Ite Delft 307 Brand van het Stadhuis 273 Opbouwing van het nieuwe Stadhuis 271 Verovering van Jacatra , of de grondvesting van de macht der Nederlanders in Oost-Indie 271 Voltooiing van het Praalgraf van Prins Willem I . . 270 Dood van Hugo de Groot 246 Dood van Prins I'Tederik Hendrik 244 Vrede van Munster 243 Bamp van Delft, door het springen vaneen kruitmagazijn 237 Opbouwing der St. Ursula-kerk op het Bagijnhof . . 148 Stichting der Luthersche Kerk 127 Vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden ... 78 Opbouwing der Armenkerk 44 Opbouwing der Synagoge 29 Oprichting der Polytechnische School ...... 27 Torenspits der Nieuwe Kerk door brand vernield . . 19 Torenspits der Nieuwe Kerk herbouwd 14 Opbouwing der 11. K. Kerk op den Burgwal ... 9 Opbouwing der 11. K, Kerk op de Voorstraat ... 5 Onthulling van het Standbeeld van Hugo De Groot . 5