is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 60, 1891, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•Bestuur der Kerkelijke Kas. K, Lammens. J. P. Gosselaar. L. den Hoed. C. D. van Es. D. Forma. Roomsch-Katholieke Kerken. H. L. Spoorman, Deken van Delft. Parochie van den H. Jozef. J. H. P. van Berkel, Pastoor. Kapelaans. j P. van den Berk. [ Van de Orde der J. Zanders. | Minder-Broeders. J. H. den Bekker, | H. A. O. van Os. / Parochiaal Kerkbestuur. , J. H. P. van Berkel, C. Schilte. Pastoor. G. Wiegman , Secr. J. van Eooy. B. Schrönèn, Penn. Organist. J. J. Ahsmann. Parochie van den H. Hypolitus. Pastoor. H. L. Spoorman, Kapelaans. E. J. G. Beddihk. J A. J. Clarijs. N. P. Boom. (

38