is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 61, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging tot bevordering van onderwijs in Handenarbeid.

G. Buisman Jr. G. J. Morre. Chr. A. Harderwijk. J. F. L. Schneider. A. Huët. Vereeniging tot bevordering van Christelijk Schoolonderwijs. J. Van Oei Jr., Pres. J. E. Kouwenhoven Sr., J. J. G. Ort, Vice-Pres. Penn. P. Van Woerden, Secr. S. Eygenraam, 2e Penn. Commissie over de school der Christelijk Gereformeerde Gemeente. Ds. L. Vander Valk, Pres. F. Kalkman. J. Van Oei Jr., Secr. F. H. Vander Struyff. C. Lugtigheid, Penn. H. Bukman. B. De Groot. Gymnastiekschool. Commissarissen. P. T. Van Munnekrede. | J. H. Waszink. Onderwijzer en Onderwijzeressen. J. Gijls wijk. Mej. M. Appelboom. Mej. J. D. De Zeeuw. Zwemschool en Badinrichting. Commissarissen. H. Hartogh Heys Jr. | John Adam. Directeur. N. A. Kramer.

58