is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 61, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zondagscholen van den Ned. Protestantenbond.

Ds. G. Buisman Jr., Voorzitter. Mej. M. Koper, Secretares-Penningmeesteres. Walsche Zondagschool, onder toezicht van Mevr. G. M. Lely—Boissevain. Onderwijzeressen. Mej. G. A. A. Bourioius. j Mej. J. Drost. „ M. L. De Bruyn Kops. | „ S. D. Mojel. Christelijke Jongelingsvereeniging „Daniël.” Opgericht 6 September 1863. A. Vander Lee, President. A. Stolk, le Biblioth. G. J. B. Klem, Seor. P. A. Schilperoort, J. C. De Knegt, Penn. 2e Bibliothecaris. Christ. Geref. Jongelingsvereeniging „Paulus.” D. Herstel, President. H. J. Kouwenhoven Jr., K. J. Zomer, Secretaris. Bibliothecaris. A. Koster, Penningm. IJ. Streng, Algem. Sec. Luthersche Jongelingsvereeniging „Luther.” C. W. Pohlmann, Voorzitter. J. L. Bontje, Seoretaris-Penningmeester. D. W. Beokermann, Bibliothecaris. Christelijke Jongeliedenvereeniging „Gabriëi.” Opgericht 6 Augustus 1879. G. Van Loenen, President. J. C. Fritsohi, J. 0. De .Knegt, Secr. Bibliothecaris. J. Goedraad, Penningm. J. Ruis, Alg. Secundus.

63