is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 61, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yan Schiedam naar Delft. Donderdag des morgens ten 6 ure, en terug des namiddags 3 ure. Bestellingen worden aangenomen bij de Wed. J. Yan Buuren & Zoon, Zuideinde. Yan Delft naar Maassluis. Van Delft voormiddag 8 ure, Donderdag en Zaterdag ’s morgens 9 ure.’ Van Maassluis terug des namiddags half 2 ure. Zondags geen dienst. Bestellingen worden aangenomen bij J. Vander Wel, Buitenwatersloot. Van Maassluis naar Delft. ’s Morgens 8.30 ure en terug ’s namiddags 2.30 ure. (Zondag en Vrijdag geen dienst.) Bestellingen worden aangenomen bij O. Spoor, Buitenwatersloot. Van Delft naar Vlaardingen. Van 1 Maart tot 1 October des namiddags ten 4 ure; van 1 October tot 1 Maart des namiddags, ten 3 ure. Van Vlaardingen naar Delft. Des morgens ten 6 ure. De Schuiten van Vlaardingen naar Delft en terug doen dagelijks dienst, uitgezonderd des Zondags.

141