is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 61, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. J. Mol en C. H. De Neuve, Vrachtrijders op Ben Haag. Vertrekken dagelijks ’s middags ten 12 ure. Bestelhuis te Delft Vrouwjuttenland 6 ; te ’s Hage Hoefkade 52. C. Kramer, Vrachtrijder op Rotterdam. Dagelijks des morgens ten 10 uur van Helft en ’g nam. 6 uur van Rotterdam. Adres Achterom 84. Zitdagen van den Burgemeester. De Burgemeester vaceert dagelijks, uitgezonderd des Maandags, Vrijdags en de erkende Christelijke feestdagen, des voormiddags ten 11 uur op het Raadhuis, voor allen die hem wenschen te spreken. Zijn er betrekkingen vacant, dan zal den Woensdag e.v. na het ontstaan der vacaturen, eender leden van het College van Burgemeester en Wethouders ten 12 uur op het Raadhuis voor belanghebbenden te spreken zijn. Terechtzitting van het Kantongerecht. Burgerlijke en Handelszaken: Donderdag, voormiddags 10 uur; Strafzaken: Zaterdag, voormiddag; 11 uur.

150