is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal in Europa, Azië en Afrika en in het westelijksle gedeelte van Amerika zigtbaar zijn. IV. Eene zonsverduistering, voorvallende omstreeks den middag van den 20 November. Deze verduistering zal in Brazilië ringvormig worden, en wijders zigtbaar zijn in bet zuidooslelijk deel van Znid-Amerika , in het westelijk en zuidelijk deel van Afrika en het westelijkste gedeelte van Australië. 'ïfemis. Deze planeet is gedurende de maand Januari) als avondster zigtbaar. Van de maand April tot de maand Uctober vertoont zij zich als morgenster. Mars. Van de maand Januarij tot inde maand September is deze planeet des avonds zigtbaar. Jupiter. •(Jl} het ,®inde der maand Mei komt deze planeet te iddernacht op, en laat zich verder, tot het einde ues jaars , des avonds waarnemen. Saturnus. Deze planeet, met haren geopenden ring, vertoont zich in het begin der maand Januarij, des avonds ten 9me hoog in het zuiden, en laat zich, tot in muand April des avonds waarnemen. Inde maand Augustus komt zij weder vóór middernacht op, en verder blijft zij zich, tot het einde des jaars des avonds aan den hemel vertoonen.