is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Collegiën, Ambtenaren, ENZ.,

NIET TOT HET PLAATSELIJK BESTUUR BEHOORENDE, DOCH TE DELFT RESIDERENDE. \ __ Hoogheemraadschap van Delfland-Dijkgraaf. Jonkh. Mr. A. van der Goes van Naters. igl Hoogheemraden. Jonkh. Mr. W. Quarles van üfford , te ’s Hage. Mr. S. Hartogh Heys , tg! te Delft. L. H. Yiruly van Keenenburg , te Delft. Mr. G. B. Emants, te ’s Hage. Secretaris. A. Overgaauw Pennis. Penningmeester. Mr. H. A. A. van Bcrkel. Gezworen Klerk. J. Landmeter, | G.H.Landmeter,Adjunct. Fabrijk-Landmeter. .1. P. van den Berg Jz.