is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lerlen dor Schotsche Gemeente .... 10 Anglikaansche Episcopalen 4 Evangelisch Lutherschen ....... 478 Doopsgezinden of Mennonieten ..... 8 Remonstranten 63 Christelijk Afgescheidenen (*) . . . . 106 Roomsch-Catholijken 7429 Oud-Roomschen of van de Bisschoppel. Klerezy 62 Nedcrduitsclie Israëliten 148 Portugesche idem 16 JViet genoemde gezindheden 14 In het jaap 1853 zijn geboren 720 kinderen , als; 365 zoons en 355 dochters. Gehuwd 155 paren. Overleden 831 personen, als: 427 van het mannelijk en 404 van het vrouwelijk geslacht. Onder de geborenen zijn 6 maal tweelingen begrepen. Onder het getal der overledenen en geborenen « zijn begrepen 33 levenloos aangegeven kinderen , te weten : 16 zoons en 17 dochters. Onder het getal der overledenen zijn begrepen ; I°. 6 militairen inde garnizoens infirmerie , welke tot andere gemeenten belmoren ; 2°. 40 personen welke elders woonachtig waren. *) "Volgens opgaaf van den Kerkeraad, uit het doop- en lidmaatboek. uaauwkeurig opgemaakt, bedraagt, dit getal 297.

147