is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. T. van Meurs, ® Loop. 0. , Zwaard 0. van Zweden en Noorwegen, St. Anna 0. vanßusl. , en van Isabella la Catholica van Spanje, tg Thesaurier. J. N. Verschoor, Secretaris. Commissie van Raadgeving. Mr. M. A. M.’sGravesandc C. J. do Bmyn Kops, Guicherit, President. D. J. Storm Buysmg, ® P Smitz , A. E. Reuther, A Perk Jz., Br, W. L. Ovcrduyn,® Dr. E. Mulder, 3. N. Verschoor, Secret. G. Rcuvekamp , Commissie over de Teekenschool. Dr. G. Simons, @ E. KA- , Ridd. der St. Anna 0. van Rusland 311. g President. Dr. W. L. Ovcrduyn , # L. Cohen Stuart, D. J. Storm Buysing @ P. Tetar van Elven, Onderwijzer. J. N. Verschoor , Secretaris. Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Afdecling Delft en Omstreken. Mr. R. j. C. Metelerkamp , fg h Voorzitter. Jhr. Mr. A. van der Goes van Katers ,g 2e Voorzitter. J. van der Wel, j lcgen mn het Bestuur. G. H. Landmeter, * Mr. M. A. Wynaendts , Secretaris. Mr. J. S. van Vryhcrghe de Coningh , Pennmgm.

57