is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereemging ter Bevordering van Fabrijk- en Handwerk-Nijverheid in Nederland. Aldceling Delft. Bestuur. J. A. Maas Geesteranus, President. F. A. Dykgraal, Vice-President. L. B. Donie , Penningmeester. J. den Braanker , F. W. Braat, Secretaris. Vereeniging: het Metalen Kruis. Afdeeling Delft en Schiedam. Bestuur. J. D. Hoekwater AJz.,®gE.S (30), President. H. W. Roelants , $ g (Schiedam), Vice Prestd. Dr. G. Simons, ® E.K. k , Ridder der St. Anna- Orde van Rusland 3 kl., g Penningmeester. Dr. F. ffl. ï. Gysberti Hodenpyl, gl le Secretaris. Mr. A. Vernède , ® g (Schiedam), 2e Secretaris Genootschap, onder de Zinspreuk : WETENSCHAP WORDT DOOR ARBEID HERKREGEN, Opgerigt in het jaar 1849. Bestuur. Th. van Buuren , Voorzitter. Is. van den Berg , Secretaris. C. Pfeiffer , Penningmeester. J. C. Muller , Commissaris.

59