is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De brieven naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika vertrekken elke week des Vrijdags, en moeten gefrankeerd worden. Hiervan zijnde vier wintermaanden December, Januarij, Februari) en Maart uitgezonderd , terwijl dan de expeditie slechts tweemaal per maand geschiedt. Frankeering als boven. Het ledigen der brievenbus , aan bet gebouw der Modelzaal hij de Koninklijke Akademie geplaatst, geschiedt zesmaal per dag, en wel: des morgens ten 8 ure 15 min., 10 ure, des midd. ten 12 ure, des naraidd. ten 3 ure , de. avonds ten 6 ure 30 min. en ten 7 ure 40 min., geregeld volgens het uurwerk van Amsterdam , dat niet zelden met Delft verschilt. dienst.'j De aanteekening der brieven geschiedt zoo lang het Kantoor geopend is ; iedere zoodanige bncl is 10 cents , behalve de gewone port, welke laatste betaling geschiedt naar verkiezing der afzenders. Voor gcldartikelen te deponeren , is het Kantoor geopend van des morgens half 11 ure tot des namiddags 3 ure. Het Kantoor is geopend des morgens van 6% tot 8i en van 10 tot ure., en des avonds van

tot 9 ure.

106