is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Lock , Bode op Wateringen , Poeldijk , Monster en ïer Heide. Komt alle dagen inde stad Behalve Donderdag. Vertrekt des morgens ten 7 ure van Monster , en des namiddags ten half, 2 ure van Delft terug. Adres bij van Leeuwen, in ’t Scheepje , Turfmarkt.

P. A. van Swietcn, Papensteeg te Delft, vertrekt Dingsdag, Donderdag en Zaturdag van Delft op ’s Hage en Rijswijk , vice versa. Bestellingen worden ook aangenomen bij de wed. Bladergroen , op het Oude Delft, nevens de Akadcmie.

A. Bokhoove, Bode van Delft op ’sllage, vertrekt Maandag , Woensdag, Vrijdag en Zaturdag , des morgens ten half I 1 ure. Adres Bmgwal , wijk 3 n°. 305 , nevens den Gelaarsden Haan.

G. Kleynes, Bode van Delft op Voorburg, vertrekt Maandag , Woensdag en Zaturdag , des middags ten 1 ure. Adres bij de Hoog , Leijdsche Veerhuis , naast de Luthersche Kerk,

G. A. van Kranendonk, Bode van Delft

op ’s Hage , Rijswijk en Voorburg , vertrekt Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaturdag. Adres Ba

gijnhof, wijk 6 n°. 28.

117