is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GYMNASIUM,

Curatoren. Mr. C. E. üvergaauw Pennis, Voorzitter. 1864. Ds. W. Stroes Jansen, 1861. Dr. W. L. Overduyn , U 1862. Mr. M. A. M. ’s Gravesande Guicherif. 1860. Dr. P. J. A. 11. Vermeulen, 1863. Rector. Dr. G. van Wieringhen Borski. Prorector. Dr. J. M. van Gent, 0 Leeraar inde Wis- en Natuurkunde. Dr. C. H. C. Grinwis. Prceceptor. M. J. A. Masihoff, Onderwijzer in het Handteekenen. P. A. Haaxman. Vakken van Onderwijs. A. Talen. Het Hollandsch, Fransch , Hoogduitse!), Engelsch, Latijn en Griekscli B. Wetenschappen. De Algemeene en Vadcrlandsche Geschiedenis , de Wis- Natuur- en Staatkundige Aardrijkskunde, de Mythologie, Oudheid- en Letterkunde, de Cijfer- Stel- en Meetkunde, de Natuurkunde.

39