is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOLCOMMISSIE.

Tevens belast met de Directie over de Openbare Armenscholen. P. J. van der Colff van Hoogeveen , Voorz. 1860. Mr. B. van Berckel, Secretaris, 1861. D. Buddingh, 1862. M. J. A. Masthoff, 1862. Mr. M. (V. M. ’s Gravcsande Guiclierit, 1863. Mr. J. Soufendam, 1863. I)r. J. M. van Gent, 1861. l)r. C. H. C. Grinwis, 1860. Dr. G. van Wieringhen Borski, Raadgevend Lid ah Schoolopz. van het 2de Distr. van Zuidholl. Onderwijzers in Openbare Scholen. P. van der Schaft Sr., op den Verwersdijk. ,1. Walfman, inden Achterzak. I). J. van Veen, Byschool. Onderwijzers in Bijzondere Scholen. J. Boxstardt, Hoofdonderw., DepartementschooL M. Moll , Weeshuisschool der Hervormden. P. de Grace, idem der Roomsch-Catholyken. G. ,T. Viulesteyn, School voor R. C. van den Beschaafden Stand.

40