is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«. Volgens eigen aangifte, behoudens het regt van benadering, met 7% verhooging. i. Niet bij wijze van opcenten, doch naar de wigt volgens een tarief. c. Naar de belastbare ruimte der werktuigen (roerkuipen). d. Dat is ƒ 11,31 per anker van é5 ilesschen, gerekend op 39 kan. e. Van 10 graden (100°/o) meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid. ƒ. Gelijkstaande met 60 opcenten. g. » – 38 h. ■■ " 26 (Ook bij invoer van andere Likeur wordt ƒ13.52 voor de gemeente geheven.) i. Iste soort Iste klasse (j>. Ic. Iste soort 2de klasse of 2de soort Iste klasse (p. I. Iste soort 3de klasse of 2de soort 2de klasse {p. in. 2de soort 3de klasse [p. n. Korte spon of baggerturf. o. Lange steekturf of onregelmatige kluiten. p. Het col!, zegel en de 38 rijks-opcenten er onder begrepen.

133