is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orde op het luiden der Werkklok. vanaf 1 Januari] 1851.

Y®" , ’s morgens, ’s avonds. 16 november tot 31 Januarij 8 ure 4 ure 1 Februari] .. 15 Februari] hall 8 ure half 6 ure. 16 Februari] » den laatsten id. 7 ure 5 ure 1 Maart » 15 Maart half 7 ure half 6 ure. lu Maart » 31 Maart 0 ure 0 ure. Deze vijf tijdperken des middags ten 12 en 1 ure. 1 April tot 15 April 6 ure half 7 ure. 16 April » 31 Augustus half 6 ure 7 ure. 1 September » 15 September 6 ure half 7 ure. Deze drie tijdperken des middageten 12 en half 2 ure. 16 September lot 30 September 6 ure 0 Ure. 1 Oclober » 15 October half 7 ure half 6 ure, 16 October » 31 October 7 ure 5 ure. t November » 15 November half 8 ure. half 5 ure. Deze vier tijdperken des middags ten 12 en 1 ure.

Bepalingen, der Werkbazen. Morgen schoft-uren. Geen. Geen. 9 tot 10 ure. half 9 tot half 10 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. half 9 tot half 10 ure. 9 tot 10 ure. Geen. |! De aanvang van den werktijd is Ite gelijk met het luiden der klok.

134