is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 62, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Compagnie. Kapitein Ie Luit. M. A. 0. Hartman. 2e Serg.-Maj. J. Cieremans Wz. (15). Serg. J. J. Van Seuren. „ A. Gr. Vander Drift. » «••••• Fourier R. Kunst. Vierde Compagnie. Kapitein . Ie Luit 2e Luit. G. J. Van de Well. Serg.-Maj. A. N. Van Hoek. Serg. C. E. Jedeloo. „ P. H. Vander Lely. )) •••••• Fourier J. Huussen. COMMISSIËN VAN BESTUUR, TOEZICHT, enz. Openbare Gemeentewerken en Eigendommen. A. Vermaes Wz., Voorz. A. J. Kipp. A. N. De Lint (15). W. O. A. Lans. J. J. Bergansius, ||, (40). De waarneming van het Secretariaat is opgedragen aan den Ambtenaar ter Secretarie D. T. Van Battum.

23