is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 64, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oud-Roomsch Katholieke Kerk.

Op het Bagijnhof. Pastoor. C. A. Harderwijk. Kerk- en Armbestuur. 0. A. Harderwijk, President. W. A. Kipp, Secretaris. Nederlandsche Israëlitische Gemeente. Kerkbestuur. J. Oappel, Voorzitter. S. Meuleman. 1. De Hartog Nz. Armbestuur. H. De Groot. ] S. Meuleman. Voorzanger en Godsdienstonderwijzer. L. Leefsma. BESTUUR OVER DE GODSHUIZEN enz. Weeshuis der Gereformeerden. Regenten J. M. De Kuyser (15) 1895 Dr. B. E. Scheltema. 1896 V. Kleyn van Willigen. 1897 C. H. Vander Mandele, Voorzitter. 1898 Dr. H. J. Nassau Noordewier. 1899 Regentessen. Mej. W. A. Koper. 1895 Mevr. Wed. F. Mijnlieff—De Boer. 1896 Mevr. W. Waszink—Roelofsz. 1897 Mevr. A. 0. Scheltema—Reesink. 1898 Rentmeester. A. J. Goedkoop van Nelle.

34