is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 64, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Landen beboerende tot de Postvereeniging en waarvan bet te beffen port per brief van 15 gram bedraagt:

a. voor Frankrijk met Algerië, Duitschland met Helgoland, Oostenrij k-Hongarije met Lichtenstein, Denemarken met Ijsland en de Faroër, Spanje met de Balearische en Canarische eilanden, Groot-Brittannië met Gibraltar, Cyprus, Malta en onderlioorigheden, Griekenland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Portugal met Madera en de Azoren, Eomanië, Montenegro, Rusland, Servië, Zweden, Egypte, Canada, New Foundland, Ver. St. Amerika, Zwitserland, Europeesch- en Aziatisch-Turkije, Perzië, 12Vg cent, drukwerk 2% cent per 50 gram; b. voor Noord- en Zuid-Amerika, Groenland, Deensche bezittingen en W.-Indië, Fransohe bezittingen in Afrika en Azië, Spaanscbe bezittingen in Afrika, Portugeesohe bezittingen in Afrika, Japan, 121/2 cent; drukwerk 2% cent per 50 gram; c. voor België 10 cent. Drukwerk tot een gewiekt van 15 gram 1 cent; boven 15 tot 50 gram 2% cent en voorts voor elke 50 gram of gedeelte 21/2 cent meer. Nederlandsch Oost-Indiê. I°. Over Genua, Marseille en Brindisi, met de Maatschappij „Nederland’’ „Rotterdamsche Lloyd,” Fransche en Engelscke Mail: Brieven 121/2'cent per 15 gram; briefkaarten 5 cent; gedrukte stukken 21/3 cent per 50 gram; papieren en bescheiden (documenten) 121/2 cent voor niet meer dan 250 gram; stalen van koopwaren of monsters, 5 cents voor niet meer dan 100 gram; daarboven 21/2 cent voor elke 50 gram; aangeteekende brieven 10 cent vast recht boven het gewone port.

82